Over ons

Hoe het begon!

Vanuit de Flora-Kokjes waar de voedselhulp "bijvangst" was, deed Esmeralda dit op kleine schaal. Met de komst van de Corona-crisis kwamen er steeds meer aanmeldingen. Doordat veel activiteiten geen doorgang konden vinden vanwege alle maatregelen vanuit het RIVM en overheid hebben we ons toegelegd op de voedselhulp omdat hier enorme vraag naar was.

Stichting Flora Buurthulp organiseert naast de eigen taken ook activiteiten die helpen bij het terugdringen van eenzaamheid en armoede in de wijk en omliggende wijken, tevens zetten wij ons in om vrijwillige zorg mogelijk te maken bij de doelgroepen. Wij organiseren en steunen mensen om gezamenlijk oplossingen te bieden die de groepen onderling verbindt.