Onze missie

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je doet. Daarom helpen we mensen zoals u. Elke dag weer.

De missie van Stichting Flora Buurthulp 


Het doel is het verstevigen van de onderlinge banden in de buurt en samenbrengen van mensen of groepen die elkaar kunnen helpen in de dagelijkse bezigheden en problematiek. 

Samen sterk in strijd tegen de armoede en eenzaamheid. Hulp is veel meer dan een daad ,het is jouw luisterend oor van een medemens. 


 

Aanleiding 

 

Stichting Flora Buurthulp organiseert naast de eigen taken ook activiteiten die helpen bij het terugdringen van eenzaamheid en armoede in de wijk en omliggende wijken, tevens zetten wij ons in om vrijwillige zorg mogelijk te maken bij de doelgroepen. Wij organiseren en steunen mensen om gezamenlijk oplossingen te bieden die de groepen onderling verbindt. 

 

Doel 

 

Het doel is het verstevigen van de onderlinge banden in de buurt en samenbrengen van mensen of groepen die elkaar kunnen helpen in de dagelijkse bezigheden en problematiek. 

 

Doelgroep 

 

De doelgroep van Stichting Flora buurthulp is het Floradorp in Amsterdam-Noord in Noord-Holland. Wij willen ons niet beperken tot deze enige wijk alsook de omliggende wijken te bedienen. 

Wij werken daarom samen met andere buurtinitiatieven en stichtingen om de diverse doelgroepen te bereiken in de strijd tegen armoede en eenzaamheid. Hierbij denkend aan: 

-         Buurtbewoners 

-         Kinderen van 0-18 jaar 

-         Gezinnen 

-         Mensen met lichamelijk beperking 

-         Mensen met psychische kwetsbaarheid 

-         Dak- en thuislozen 

-         Mensen in armoede/schulden 

-         Mensen die eenzaamheid ervaren 

-         Mensen met migratie achtergrond 

-         Ongedocumenteerden 

 

Samenwerkingspartners 

 

Onze samenwerkingspartners /organisaties van Stichting Flora buurthulp zijn: 

-         Stichting de Florakokjes 

-         Stichting Flora4Life 

-         Diakonie 

-         Rode kruis 

-         Human aid 

-         Zusters van Noord 

-         De helpende handen 

  

Zij zijn niet alleen onze samenwerkingspartners, maar doen op hun beurt ook wat mogelijk is om buurtgenoten te helpen waar zij kunnen. Om dit te realiseren willen wij een aantal activiteiten organiseren om de cohesie in de buurten te vergroten en in samenwerking buurtgenoten te verbinden zodat zij elkaar onderling kunnen bijstaan en zo gezamenlijk de problematiek in hun wijk aan te pakken