Onze missie

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je doet. Daarom helpen we mensen zoals u. Elke dag weer.


 

De missie van Stichting Flora Buurthulp 

Het doel is het verstevigen van de onderlinge banden in de buurt en samenbrengen van mensen of groepen die elkaar kunnen helpen in de dagelijkse bezigheden en problematiek. 

Samen sterk in strijd tegen de armoede en eenzaamheid. Hulp is veel meer dan een daad ,het is jouw luisterend oor van een medemens. 

 Ons verhaal

 

Aanleiding 

 

Stichting Flora Buurthulp organiseert naast de eigen taken ook activiteiten die helpen bij het terugdringen van eenzaamheid en armoede in de wijk en omliggende wijken, tevens zetten wij ons in om vrijwillige zorg mogelijk te maken bij de doelgroepen. Wij organiseren en steunen mensen om gezamenlijk oplossingen te bieden die de groepen onderling verbindt. 

 

Doel 

 

Het doel is het verstevigen van de onderlinge banden in de buurt en samenbrengen van mensen of groepen die elkaar kunnen helpen in de dagelijkse bezigheden en problematiek. 

 

Doelgroep 

 

De doelgroep van Stichting Flora buurthulp is het Floradorp in Amsterdam-Noord in Noord-Holland. Wij willen ons niet beperken tot deze enige wijk alsook de omliggende wijken te bedienen. Wij werken daarom samen met andere buurtinitiatieven en stichtingen om de diverse doelgroepen te bereiken in de strijd tegen armoede en eenzaamheid. Hierbij denkend aan: 

-         Buurtbewoners 

-         Kinderen van 0-18 jaar 

-         Gezinnen 

-         Mensen met lichamelijk beperking 

-         Mensen met psychische kwetsbaarheid 

-         Dak- en thuislozen 

-         Mensen in armoede en/of met schulden 

-         Mensen die eenzaamheid ervaren 

-         Mensen met migratie achtergrond 

-         Ongedocumenteerden 

 

Samenwerkingspartners 

 

Onze samenwerkingspartners /organisaties van Stichting Flora buurthulp zijn: 

-         Stichting de Florakokjes 

-         Stichting Flora4Life 

-         Diakonie 

-         Rode kruis 

-         Human aid 

-         Zusters van Noord 

-         De helpende handen 

 

 

 

Zij zijn niet alleen onze samenwerkingspartners, maar doen op hun beurt ook wat mogelijk is om buurtgenoten te helpen waar zij kunnen. Om dit te realiseren willen wij een aantal activiteiten organiseren om de cohesie in de buurten te vergroten en in samenwerking buurtgenoten te verbinden zodat zij elkaar onderling kunnen bijstaan en zo gezamenlijk de problematiek in hun wijk aan te pakken. 
 
 
 
 

Ons project

We zijn altijd ergens mee bezig. Meestal met het helpen van onze ouderen of zieke.
Afkomst, religie, persoonlijkheid,nergens wordt op gediscrimineerd.Ons team staat klaar voor iedereen.

Ongedocumenteerden,is ook een groot deel van onze buurtbewoners.
Letterlijk staan ze soms in de kou.Niemand die ze helpt.

Gelukkig, kunnen we altijd terug vallen op het rode kruis of wereldhuis voor informatie op weg naar hulp.

Jeugd,tieners,kleine kinderen , alleenstaande,ouderen , mannen en vrouwen iedereen heeft wel is hulp nodig.
Als je dan de weg niet weet ,de taal niet machtig bent,of simpel weg ,niet durft 

Dan kunnen wij je de hand reiken.
vor onze buurtbewoners.
Ons team

We zijn meer dan een groepje vrijwilligers. We zijn een buurt van gelijkgestemden en we gebruiken onze passie,kracht , ervaring en wat we kunnen om echt een verschil te maken.


 

Aanleiding 

 

Stichting Flora Buurthulp organiseert naast de eigen taken ook activiteiten die helpen bij het terugdringen van eenzaamheid en armoede in de wijk en omliggende wijken, tevens zetten wij ons in om vrijwillige zorg mogelijk te maken bij de doelgroepen. Wij organiseren en steunen mensen om gezamenlijk oplossingen te bieden die de groepen onderling verbindt. 

 

Doel 

 

Het doel is het verstevigen van de onderlinge banden in de buurt en samenbrengen van mensen of groepen die elkaar kunnen helpen in de dagelijkse bezigheden en problematiek. 

 

Doelgroep 

 

De doelgroep van Stichting Flora buurthulp is het Floradorp in Amsterdam-Noord in Noord-Holland. Wij willen ons niet beperken tot deze enige wijk alsook de omliggende wijken te bedienen. Wij werken daarom samen met andere buurtinitiatieven en stichtingen om de diverse doelgroepen te bereiken in de strijd tegen armoede en eenzaamheid. Hierbij denkend aan: 

-         Buurtbewoners 

-         Kinderen van 0-18 jaar 

-         Gezinnen 

-         Mensen met lichamelijk beperking 

-         Mensen met psychische kwetsbaarheid 

-         Dak- en thuislozen 

-         Mensen in armoede en/of met schulden 

-         Mensen die eenzaamheid ervaren 

-         Mensen met migratie achtergrond 

-         Ongedocumenteerden 

 

Samenwerkingspartners 

 

Onze samenwerkingspartners /organisaties van Stichting Flora buurthulp zijn: 

-         Stichting de Florakokjes 

-         Stichting Flora4Life 

-         Diakonie 

-         Rode kruis 

-         Human aid 

-         Zusters van Noord 

-         De helpende handen 

 

 

 

Zij zijn niet alleen onze samenwerkingspartners, maar doen op hun beurt ook wat mogelijk is om buurtgenoten te helpen waar zij kunnen. Om dit te realiseren willen wij een aantal activiteiten organiseren om de cohesie in de buurten te vergroten en in samenwerking buurtgenoten te verbinden zodat zij elkaar onderling kunnen bijstaan en zo gezamenlijk de problematiek in hun wijk aan te pakken. 
 
 
 
 
 
 

 

Bestaand project 

 

De genoemde stichtingen zetten zich belangeloos in voor de buurt en daarbij ook in het kader van de armoede bestrijding. Door de corona crisis is het beroep dat op ons gedaan wordt enorm gegroeid, ook door zelfstandig ondernemers die vermindering in opdrachten hebben alsook mensen uit allochtone groepen die voorheen niet in beeld kwamen. 

 

Missie en visie Stichting Buurthulp Flora 

Stichting Buurthulp Flora is afgelopen zomer opgericht omdat de vraag naar hulp, naast de voedselhulp tijdens de coronacrisis dusdanig is toegenomen dat het voor de Florakokjes niet meer uit te voeren was. 

 

Wij ondersteunen mensen in de Floradorp(en) en Amsterdam Noord met alledaagse activiteiten waaronder ook buddy-schap voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij bezoeken aan ziekenhuis of instanties, honden uitlaten voor mensen die door gezondheidsproblemen dit tijdelijk zelf niet kunnen, cohesie in de buurt versterken en activiteiten organiseren voor buurtbewoners in het kader van eenzaamheid. 

 

Wij zoeken de verbinding en samenwerking met andere stichtingen, buurtinitiatieven en lokale ondernemers om de buurt te verbinden, eenzaamheid te verminderen/voorkomen en een gezellige volksbuurt te behouden door alle groepen samen te brengen en elkaar te laten helpen bij dagelijkse problematiek. Tegelijkertijd is er bij vele activiteiten een samenwerkingsverband met Flora4life, stichting On-and Backstage, Florakokjes, en diverse voedselhulpinitiatieven in heel Amsterdam Noord. 

 

Projecten 

 

Om onze doelstellingen te verwezenlijken willen bij een aantal projecten organiseren om onze doelstellingen te kunnen realiseren, dit verdelen wij in dit plan onder in verschillende clusters: Armoede bestrijding, Eenzaamheid, cursussen 

 

Armoede bestrijding 

 

In het kader van de armoede bestrijding willen we uitbreiden van voedselhulp voor mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank, of in acute problemen zijn geraakt door de Corona crisis, hierbij denkend aan gemeenschappen die voorheen onder de radar bleven zoals de Sirische, Braziliaanse gemeenschappen die vaak door de taal barrière en cultuur niet naar hulpverlening durven. Ook de groep ZZP’ers die door vermindering van opdrachten hun inkomen ziet dalen en niet in aanmerking komen voor hulp vanuit de overheid. 

 

Eenzaamheid 

 

Hiervoor richten wij ons op kwetsbare mensen in onze wijken die door ouderdom, beperkingen of sociale isolatie door diverse oorzaken ook niet op het netvlies van de hulpinstanties staan of die niet mee willen doen aan de georganiseerde projecten door de officiële instanties. Hierbij speelt met name dat de mantelzorgers overbelast, niet aanwezig(kunnen) zijn of onvoldoende tijd hebben naast hun baan, gezin of andere verplichtingen. De Corona crisis heeft duidelijk gemaakt dat er groepen mensen direct in de problemen raakt waarbij door onvoorziene omstandigheden de mantelzorg om hun heen wegvalt. Door het samenbrengen van deze groepen kunnen zij elkaar ondersteunen evt. in samenwerking met onze vrijwilligers. 

 

 

 

Cursussen 

 

Door middel van het organiseren van cursussen, willen wij in de wijken mensen helpen in hun budgetbeheer, Nederlandse taal, digitale vaardigheden en tevens inzicht in het eigen kunnen. Het ondersteunen van elkaar in het bezoek aan instanties indien nodig met inzet van onze vrijwilligers. 

 

Doelstelling 

 

Met alle eerder genoemde clusters willen we de eigen netwerken van een ieder te bewerkstelligen, opdat een ieder een beroep kan doen op de ander met zijn eigen talent, kennis en vaardigheid. 

 

 

De te bereiken veranderingen 

 

Uitbreiding van het sociale netwerk 

Versterking van kennis en/of vaardigheden 

Meer bereidheid anderen te helpen 

Informatie

Onze stichting is meer dan een vrijwillige baan. 
Bij elk nieuw project zorgen we dat het past bij onze waarden, zodat we zeker weten dat het mooie resultaten kan op leveren voor onze buurtbewoners en buurt.


Zakelijke gegevens

*Opgericht in mei 2021 te Amsterdam.
*Registratienummer

 kvk: 82915806

*post Adres 
Kamperfoelieweg 224
1032 HW Amsterdam
Tel. 06 14 19 12 88

info@stichting-flora-buurthulp.org


*Werk-Locatie
Sint Antonius
Kamperfoelieweg 207
1032hm Amsterdam-Noord

Bankgegevens
Rek.nr: NL36 BUNQ 2062 1902 20
 Tnv: St. Flora BuurthulpStichting Flora Buurthulp

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.